Doğalgaz aboneliği üzerine alma

İlk defa abonelik alınıyorsa
Doğal gazın kullanılacağı alana daha önce hat çekilmemiş ise yani daha önce doğal gaz kullanılmamışsa, ilk doğalgaz aboneliği yapılıyor demektir. Yerel doğal gaz dağıtım şirketinden meskene yakın doğal gaz hattı geçip geçmediğini öğrenebilir, servis kutusu koyulması ya da hat çekilmesini talep edebilirsiniz. Dağıtımcı şirket müşteri talebi doğrultusunda hizmet sağlamakla yükümlüdür. Sadece teknik ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilirlik özelliği aranır. Talep uygun bulunursa abonelik bağlantı sözleşmesi yapılır, uygun bulunmaz ise yazılı olarak gerekçe bildirilir İndirimli Elektrik Tedarikçi Rehberi.

İlk başvuru yapılırken gereken evraklar;
• Nüfus cüzdanı
• Tapu, yapı ruhsatı fotokopisi ya da kira kontratı fotokopisi
• Binada bulunuyorsa, servis kutusu numarası

Abonelik bağlantı ücreti bu işlem sonunda bir defaya mahsus olmak üzere alınır. Bu ücretin hesaplanması; 200 m2 ye kadar 1 BBS, sonraki her 100 m2 için 1 BBS baz alınarak yapılır.
Bağlantı bedeli hesaplanırken ilk 200 m2 için 455 TL, sonraki her 100 m2 için 375 TL eklenir.

Bu işlemlerin sonrasında iç tesisat denetlemesi yapılır. Uygun olduğu durumda kullanıcı sözleşmesi yapılabilir.

BBS NEDİR?
BBS kısaltması Bağımsız Bölüm Sayısı anlamına gelir. Mesken ve ticari kullanımlar için olan yerlerin farklı daire ve dükkanlardan oluşan her birimine BBS denir. BBS, brüt alana göre değil, duvarlar arasında kalan net alan göre hesaplanır.

Daha önce doğalgaz kullanılmış bir yere taşınırken yapılması gereken abonelik işlemleri, ilk defa doğal gaz aboneliği almaktan farklılık göstermektedir. Bir meskende ya da ticarethanede daha önce doğalgaz kullanılmışsa, doğal gaz bağlatmak için direkt olarak kullanıcı sözleşmesi yapılabilir. Kullanıcı sözleşmesinin yapılabilmesi için dağıtımcı şirkete başvurulur.
Daha önce doğalgaz servisi verilmiş ise başvuru için gerekli evraklar;
• Nüfus cüzdanı
• Tapu ya da kira kontratı fotokopisi
• Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası
Güvence bedeli
Doğal gaz dağıtım şirketi, mekanik sayaca sahip tüm tüketicilerden kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli (depozito) alır. Güvence bedeli, dağıtım şirketine göre değişmez; tüm Türkiye’de EPDK’nın belirlediği ücretler uygulanır. Bedel tüketim elemanlarına göre değişir.

GÜVENCE BEDELI IADESI
Sözleşmenin feshi gerçekleştirildiğinde güvence bedelinin iadesi talep edilebilir. Bu durumda dağıtım şirketi en geç beş iş günü içerisinde size güvence bedelini iade etmelidir.

Sayaç açma kapama bedeli
Doğal gaz sayaç açma kapama bedeli, EPDK tarafından açıklanır ve tüm dağıtım şirketleri tarafından aynı tutarda uygulanmak zorundadır. 2017 yılı için sayaç açma kapama bedeli 30 TL olarak açıklanmıştır.